Session Tester

Session Tester

رایگان
کاوشی است در ابزار تست برای مدیریت و ضبط Session-Based Testing
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
نمره
0.7
آخرین نسخه:
0.2.1 (دیدن همه)
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
Session Tester کاوشی است در ابزار تست برای مدیریت و ضبط Session-Based Testing. آن را به یک تایمر بنابراین شما محدود خود را برای شرکت در جلسه آزمون به خاص و طول آن را فراهم می کند یک راه آسان برای ضبط جلسه یادداشت ها.
یادداشت های ذخیره شده در یک XML فرمت است که می تواند تبدیل به HTML یا تبدیل شود به هر شکل شما می خواهید.
اطلاعات به روز شده در: